© 2007 - Generali Pojišťovna a.s., Všechna práva vyhrazena.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v Registru pojišťovacích skupin vedeném ISVAP.
Publikování jakékoliv části tohoto portálu není bez předchozího souhlasu vydavatele povoleno.
Kontaktujte nás na adrese: Generální ředitelství, Bělehradská 132, 120 84, Praha 2